Botorp

Nämns i husförhörslängden 1839-49, där torparen Sven Andersson och hustrun Inga Bengtsdotter är antecknade att ha flyttat in redan 1836. På karta 1866 har Botorp tre hus, där det mellersta är bostadshuset. Året efter fastställs laga skifte i Gåseboda och en av gårdarna flyttar ut hit och kallas Lilla Gåseboda.

Lilla Gåseboda övertar troligen Botorps mangårdsbyggnad som ev. byggdes på en våning. Sven och Inga i Botorp får då troligen flytta på sig till huset 80 m. öster härom ty detta hus heter på 1878 års karta Botorp. (Huset fanns redan 1866 men är då ofärgat i kartbilden och verkar vara ett uthus, som man kan anta i så fall byggdes om till bostad åt dem. Sven är sedan den siste som finns antecknad att ha bott i Botorp. Han flyttar ut 1881. Men troligt är att stugan var bebodd till långt senare och att den då skrevs under Lilla Gåseboda som alltså ligger endast 80 m. väster härom.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:19) Kontakta föreningen