Lilla Gåseboda

Utflyttad gård från Gåseboda vid laga skifte 1866-67 (fastställt 28/12 1867). Men platsen var redan tidigare bebyggd (se "Botorp"). Troligen är Lilla Gåsebodas mangårdsbyggnad (koordinaten) identisk med Botorps d.o. , fast kanske tillbyggd en våning. Med ledning av skortenens placering utmed långsidan kan man konstatera att huset är från minst 1830-talet och det redovisas också på kartan 1866. Huset 30 m. NV härom var tidigare en kombinerad loge/ladugård, som ombyggdes till fritidsbostad 1954. Huset 50 m. NNV härom (finns på 1866 års karta) var en knuttimrad ladugård. Även den är numera fritidsbostad. Sist boende i Lilla Gåseboda var plåtslagaren Sigurd Wahlström med familj. De flyttade ut våren 1939.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:11:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:11:55) Kontakta föreningen