Slångudden

(Koordinaten avser anläggningens norra spets). Åsikterna om denna försvarsanläggnings ålder varierar. Flottans fortifikationsofficer Brausewette inspekterade år 1675 bl.a. Flisö skans. Slångudden ligger 400 m. från Flisö och har troligen samband med den skans som fanns på västsidan av ön. Förutom en fin utsikt har Slångudden bröstvärn i form av stenmurar och löpgravar på sammanlagt över 150 m.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:06:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:06:18) Kontakta föreningen