Olovsberg, Olofsberg

Nämns i husförhörslängden 1839-43. Bebos då av torparen Otto Olofsson och hans hustru Anna Britta Olofsdotter.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 13:32:32) Kontakta föreningen