Posten Gryt

Den 1 jan. 1875 fick Gryt egen poststation. Posten fördes från Söderköping till Valdemarsvik två ggr i veckan .Transporten skedde med häst. Postbudet erhöll 1 riksdaler och 58 öre för varje mil. Från Valdemarsvik fördes den vidare till Gryt.Den förste postiljonen Valdemarsvik - Gryt var .Petter Svensson från Valdemarsvik. Detta gav honom en ersättning om 90 öre för varje postförd mil
Något senare innehade "Post-Karlsson" från Gryt sysslan att med häst hämta och leverera posten till Gryt.

Första poststationen låg i närheten av kyrkan,
Från och med 1904 fanns postlokalen i Annelund med Alma Magnusson som postföreståndare. .Mellan åren 1939 och 1962 innehade fru Helga Åström sysslan som.postföreståndare. Postlokalen var då flyttad till Philipsberg. Den senaste poststationen inrymdes i f.d. Konsum med först Irene Nilsson och därefter Marianne Carlsson som föreståndare. Postkontoret där lades ner i slutet på 1990-talet

Många lantbrevbärare har funnits både i skärgården och på fastlandet.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:13:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 13:45:42) Kontakta föreningen