Lilla Fjället

På karta från 1701 redovisas ungefär här ett torp.

Osäkert dock om det är Stora eller Lilla Fjället som avses. Ryggåsstuga. Enl. husförhörslängden 1857 (då stället överförs från Ringarum till Gryt) bor två familjer i "Fjällen" - man skiljer inte på Stora och Lilla Fjället. Dels Torparen Jonas Andersson med hustrun Maria Larsdotter och deras två döttrar samt två fosterbarn (syskonen Pehr och Emelie Flygare). Dels sågaren Carl Andersson med hustru Eva Elisabeth Svärd och deras två barn samt drängen Sven Carlsson och pigan Maria Jonsdotter. Gammal bod 20 m. väster därom.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 13:30:52) Kontakta föreningen
Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:07) Kontakta föreningen