Lötaborg

Nämns i husförhörslängden 1813-25. Då är namnen oläsliga, men 1825 kan man läsa att änkan och fattigstugehjonet Ingrid Olofsdotter samt skepparen Eric Björkman och hans hustru Johanna Bäckman bor här. Bostadshuset uppfört omkr. 1850.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 13:31:26) Kontakta föreningen