Gryts Handelsförening

Byggår 1891, kostnad 525 kr. Samma år bildades aktiebolaget Gryts Handelsförening av 210 delägare med ett sammanlagt aktieinnehav av 640 aktier. Förste butiksföreståndare var Lorenz Hagberg.

Föreståndare:
from 1891 Lorenz Hagberg
from 1893 WM Luttorp
from 1994 August Johnsson
from 1912 Edwin Carlsson
from 1953 Sture Erlandsson
Vid Sture Erlandssons död utsågs mågen Arne Johnsson till föreståndare.
Affären såldes och lades slutligen ned 2009
Butikens devis var "Hundra år i bygdens tjänst". Affärens livslängd örskred detta mått.

Under årens lopp har flera filialer öppnats - och stängts. I slutet av 1890-talet öppnades filialen Friden vid Åbäcksnäs senare följd av filialer i Kvarsebo och på Morsholmen.

Från år 1950 blev ICA huvudman. Affären är numera (2009) helt nerlagd.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:49:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 11:44:30) Kontakta föreningen