Ekhyddan

Gryt Prästgård 1:39
Byggår ca 1910
Renoverad 1951, 1980 och tillbygd 1993.
Fastigheten uppfördes som undantag till prosten Gustaf Gustafsson. Prosten flyttade emellertid aldrig in. Istället blev det ny arrendebostad till prästgården eftersom den tidigare arrendebostaden Forshem rivits.

Fastigheten friköptes 1975 av arrendatorerna Sixten och Anna-Maria Magnusson


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:38) Kontakta föreningen