Lindesberg

Byggdes av plåtslagarre Pålsson år 1897....Plåtslagare Pålsson, f 1870 bedrev plåtslageri i en verkstad på tomten. Han avled 1952. Gustaf Paulsson var den förste i Gryt som hade radio med högtalare.
Huset renoverat 1918, 1949 och 1994.

Se vidare om Gustaf Paulsson i "Gryt förr och nu" , sid 424 - 426


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:01:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:01:25) Kontakta föreningen