Karlsberg

Byggnaden troligen från 1800-talet. Ombyggnad med övervåning 1935.
Carlsberg har inrymt telegrafstation och busstation
Telegrafrörelse hade tidigare innehafts av... Oscar Eriksson (okänt var). År 1904 inrättades telegrafstationen i Carlsberg som då ägdes av urmakare Karl Hagström med maka barnmorskan Hanna Hagström.
År 1929 såldes Carlsberg till Martin Bergström. Dennes hustru Astrid övertog telefonväxeln och skötte den tillsammans med några anställda flickor. Telegrafrörelsen bedrevs i huset fram till år 1951 då växeln flyttades till Sundsberg där fröken Anna-Lisa Magnusson skötte sysslan fram till automatiseringen år 1965. (se "Telefonväxel i Gryt")

Martin Bergström bedrev under sin tid taxi- och bussrörelse Bussarna trafikerade linjen Gryt - Valdemarsvik. Vid Martin Bergströms död övertogs rörelsen av sonen Göran. Rörelsen lades ner 1964. (se "Gryts Buss och Taxi")

Under åren 1978 - 1996 bedrevs damfrisering i huset.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 20:22:53) Kontakta föreningen