Augustenborg, Karlsborg, Gryt 1:22

Huset hitflyttatdes år 1874 från Libacken, Stora Syltvik.
Huset är först benämnt Fredriksborg. Ingen ägare är angiven i Hfl för detta år. From. 1876 står Svante Vilhelm Lind som ägare.

Huset tillbyggtdes 1925 då stora salen kom till.

Vid sekelskiftet 1900 bedrevs här krogrörelse. Innehavare var Svante Vilhelm Lind, f. 1833, d. 1910.
Läs mer i Gryt förr och nu" sid 430 och forts. År 1916 (?) övertogs rörelsen av fru Ida Maria Juustinen från Finland. Enligt uppg. i Hfl AIIa:5 sid 268 var hon född i Storgården, Hosum år 1863. Hon gifte sig 1913 med Frans Abraham Juustinen och bosatte sig i Uleåborg i Finland. Hon blev redan efter några år änka. Hon återkom till Gryt i dec 1915. Hon bor först till hus i Austenborg, men övertar snart rörelsen.

1920 anställds Greta Nilsson som hjälp. Hon i sin tur övertog rörelsen 1937. Efter detta år är "Gretas Kaffé" ett välkänt begrepp i bygden.
Gretas kaffe är numera nerlagt. Huset är sommarbostad.

Till Augustenborg hör en bagarstuga. Byggnaden är flyttad från Högved, okänt när. Byggnaden har tjänstgjort som bagarstuga under den tid då här var värdshus och kaffe. Spis och bakugn finns fortfarande väl bevarat.
Under bagarstugan finns en stor matkällare som använts som "kylrum" under utskänkningstiden.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:23) Kontakta föreningen