Logen Liljan

Godtemplarordens avdelning Logen Liljan i Gryt bildades 1895. Huset byggdes som föreningslokal samma år och invigdes den 18 dec 1895.
Se vidare i vår hembygdsbok "Gryt förr och nu" (från sid 475)Föreningslokalen Logen Liljan har även använts som biolokal.
Under delar av 1950-talet använtdes den som provisorisk skollokal eftesom elevantalet under några år var för stort för att rymmas i den nybyggda skolan.
Gryts Föreläsningsförening har under en mängd år använt lokalen för sina föreläsningar, fram till dess lokalen såldes (runt år 2000). Godtemplarföreningen hade då tappat nästan alla sina medlemmar.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:21) Kontakta föreningen