Ekvik

Gryts Prästgård 1:36
Byggår 1951
Huset uppfördes på ofri grund och på kyrkans mark år 1951.
Huset uppfördes av Gryts kommun för att användas som rektorsbostad.
Rektorer som bott på platsen:
Bertil Eriksson
Bo Bergqvist
Henrik Örbacke samt
kantor Bertel Aglander

Fastigheten avstyckades 1975 i och med att den kom i privat ägonär Lotsen Elis Magnusson och hans hustru Sonja köpte huset.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:37) Kontakta föreningen