Forshem

Forshem nämns 1760.

Nämns i dödboken 1834 då statdrängen Sven Andersson och hans hustru Inga Lisa Sunesdotter dör den 17/9.

Bostadshuset från omkr. 1875 ersattes 1959 med nytt hus. Ladugård uppförd omkr. 1890.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:03:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:03:19) Kontakta föreningen