Anneberg

Byggår? Smeden August Levin lät uppföra huset i nära anslutning till sin smedja. Smedjan är alltså äldre än bostadshuset. August Levin slutade sin verksamhet någon gång på 1950-talet.


August Levin utförde smidesarbeten såväl till jordbruksredskap som till skärgårdsbornas båtar och fiskeredskap.

Du kan läsa mer om August Levin och hans son Carl Levin, mästersmeden, på sid 423 i "Gryt förr och nu",


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:53:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:53:14) Kontakta föreningen