Evelund affär

Mangårdsbyggnaden uppförd omkr. 1750.

Från år 1884 bedrevs diversehandel i Evelund. "Patron"Carl Viktor Söderström startade butiken och drev den fram till 1919. Då övertogs butiken av kooperativa föreningen "Konsum" Mer om butikerna i Gryt kan Du läsa i "Gryt förr och nu" från sid 436

Flygelbyggnad uppförd 1891.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:50:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:50:06) Kontakta föreningen