Bankhuset Gryt 1:21

Byggår 1922
Ursprunglig ägare: Gryts Handelsförening
Byggmästare: August Eriksson
Renoverat 1996
Huset uppfördes som personalbostäder för anstälda med familjer. Byggnaden inrymde också..lokaler för en filial till Östergötlands Enskilda Bank. Valdemarsviks Sparbank kom senare att överta banklokalerna.
Denna bankrörelse lades ner hösten 2001.
Huset är nu i privat ägo.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:42:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:42:53) Kontakta föreningen