Lindesnäs, Gryt 1:29

Byggår okänt
Huset flyttades från Fångö gruvor då driften där avslutades 1876. (läs om gruvdriften i "Gryt förr och nu" sid 308)
Tillbyggnad 1977-1978.

i Hfl 1892-1897 står fjärdingsman Karl Axel Lindberg med hustru Inga Maria Amalia som ägare av huset. Karl Axel dog 1920, hustrun 1925. Huset säljs. Martin Bergström, Carlsberg blev så småningom ägare till Lindesnäs. Föräldrarna Josefina och Gotthard flyttar dit och bor där till sin död. Därefter användes huset som bostad för chaufförerna i Martin Bergströms Buss- och taxirörelse. Huset ägs nu,år 2015, av en dotter och måg till Martin Bergström.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:41:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2015-03-05 14:29:20) Kontakta föreningen