Skolor

År 1842 beslutades om Sveriges första folkskolestadga. Denna lagstadgade alla barns RÄTT att gå i skola och alla föräldrars SKYLDIGHET att sätta sina barn i skola.

Gryt fick sin första skola år 1847, den byggnad som numera kallas Kantorsgården. Vid starten...
den 19 april 1847 inskrevs 91 elever. Lärare: Karl-Gustaf Bäckman.
Som mest har det samtidigt funnits 10 skolor i Gryt, 5 på fastlandet (kyrkskolan, Fredriksnäs skola, Breviksnäs skola, Målma skola, Vångsters skola) och 5 skärgårdsskolor (Liljeholmens skola, Ämtö skola, Harstena skola, Bokö skola och Häradskärs skola)
Se vidare resp. skola.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 19:54:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 19:54:34) Kontakta föreningen