Gryts kyrkby

Gryts kyrkby, den höjning i naturen där bl.a. kyrkan ligger , har en gång i tiden varit kringfluten och benämndes då Kyrkön.
Det är ovisst när sundet mellan Kyrkviken och Årsviken slammade igen och genom landhöjning blev fast mark

Den huvudsakliga bebyggelsen på 1800-talet och första hälften av 1900-talet låg på den gamla Kyrkön


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 13:27:10) Kontakta föreningen