Kallsö, Kalsö

Nämns som "Kalsö" 1535.

År 1543 brukas gården av Johan.

År 1703 är Kallsö två gårdar, som brukas av Oluf och Jöns.

Sist boende var lantbrukaren Axel Johansson med familj. De flyttade 1964.

Den svaga stenfoten efter ett tidigare bostadshus finns 165 m. VSV härom (X 6454895 Y 1559145) alldeles i kanten av vägen. Det huset uppfördes 1772.

Ett trevånings bostadshus utmed vägen 165 meter SV härom (X 6454813 Y 1559174) är uppfört omkring 1935.

En ålderdomlig loftbod (X 6454842 Y 1559180) samt en gammal bykstuga, senare ombyggd till garage (X 6454860 Y 1559200) finns mellan de två kvarvarande bostadshusen.

En f.d. smedja 75 m. rakt söder om bostadshuset (huvudkoordinaten) är numera ombyggd till fritidsbostad. Troligen var det på samma plats som en ännu tidigare smedja stod. Den brann ned natten till den 24 november 1897. Ladugården, som låg ca. 30 meter norr om bostadshuset brändes ned av brandkåren efter 1975.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:20) Kontakta föreningen