Strand

Bostadshuset (uppfört 1947) är mangårdsbyggnad till gården Strand 200 m. norr härom.

Strand nämns för första gången 1535 och var 1543 ett helt skattehemman.

Ursprungliga namnet betydde troligen "tilläggsplats". På 1600-talet ägdes gården av Erik Jöransson Ulfsparre och senare under Engelholms fidekommiss.

Före 1856 hörde gården till Ringarums socken och var - förutom Valdemarsvik - enda platsen där socknen nådde ut till Östersjön.

Vid början av 1800-talet var här livlig skuttrafik med malm från Rullerums och Häljelöts gruvor.

Vid Gryts bygdegård finns en loftbod vilken kommer härifrån.

Två arbetarbostäder vid gården uppförda 1930 resp. 1950.

Ladugården uppförd omkr. 1850. Ladugården, logen och vagnslidret (uppfört 1930) med sädesvind samt några mindre byggnader revs, trots fint skick, i början av november 2007.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:08) Kontakta föreningen