Ingelstalund, Ingestadlund

"Ingestadlund" Nämns i husförhörslängden 1871-75.

År 1872 flyttar torparen Johan Fagerberg, hustrun Inga Lisa Strömqvist och sönerna Sven Gustaf och Nils Fredrik in. Troligen uppkallat efter hustrun. Benämns felaktigt "Himmelstalund" på 1878 års karta.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:34:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:34:23) Kontakta föreningen