Lingonbo, Lingenbo, Jölebo

Nämns för första gången i husförhörslängden 1802-12.

Då bor torparen Måns Andersson och hans hustru Anna Andersdotter här tillsammans med Måns far, Anders Andersson.

Eventuellt hette stället "Jölebo" från början. I första längden är "Jölebo" överstruket och i stället står "Lingebo". Tycks sedan ha ändrat namn till Lingonbo kring 1849. Sist boende var arbetaren Johan Fredrik Johansson (kallad "Bosjocke"). Han bodde här mellan 1905-15. Jordkällarruin 40 m. SO därom.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:33:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:33:33) Kontakta föreningen