Vinterbrinken

Eventuellt finns Winterbrinken redan 1806, då (Botilda?) Månsdotter och hennes två söner - Sven och Anders Andersson - står som inhyses i "ett nybygge" under Åsvedals Östergård, vilket troligen är Winter- brinken. (Koordinaten osäker, en ev. husgrund ca. 20 m. SV om fritidshuset kan vara husgrunden). Winterbrinken nämns sedan vid namn i husförhörslängden 1813-25. Då återfinns änkan (Botilda?) Månsdotter, sönerna Sven och Anders Andersson samt pigan Greta Jonsdotter och hennes dotter Caisa Nilsdotter. År 1824 gifter sig ena sonen - Sven Andersson - med Maja Nilsdotter och blir torpare här. De får även sonen Anders Petter samma år. Sist boende är statdrängen Carl Fredric Bäckmark, hustrun Anna Stina Andersdotter och sonen Lars Magnus. De kommer hit 1838, men i längden 1839-49 finns de inte nämnda. I stället beskrivs Winterbrinken som "öde och nedbrunnet".


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:34) Kontakta föreningen