Fribergsstället, Västralund, Westralund

Nämns i husförhörs- längden 1862 och kallas då Westralund. Då bor här arbetaren Nils Carlsson Friberg med hustrun Marga- retha Charlotta Strömberg.

Det officiella namnet har alltid varit Västralund, men fick alltså namnet Fribergsstället efter förste innevånaren - tillika siste, ty Margareta Charlotta blev änka och bodde kvar till 1890.

Sedan redovisas Västralund som "borttaget". Fin stenfot alldeles i vägkanten.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:06) Kontakta föreningen