Åsvedal Mellangård Östra, Bakom

Bakom. (Se även "Åsvedal mellangård (södra)".

Utflyttad gård från Åsvedal vid laga skifte 1868. Mangårdsbyggnaden från denna tid. Ladugården brann ned under sent 1800-tal. Ny uppfördes, men även denna brann ned genom olyckshändelse på kvällen fredagen den 19 maj 1950. Huset 30 m. väster härom fungerade som byk- och drängstuga. Numera fritidshus.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:45:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:45:08) Kontakta föreningen