Lövholmen, Löfholmen

Löfholmen. Nämns i husförhörslängden 1857, då torparen och daglönaren Carl Magnus Andersson med hustrun Kärstin Olofsdotter och barn bor här. Tio meter söder ut finns stenfoten av uthus och ca. 25 m. väster ut resterna av jordkällaren. Den 23 februari 1912 hölls auktion, där "därvarande åbyggnader bestående af ett boningshus samt loge och ladugård som skall från platsen afhämtas". Alla byggnader flyttades ändå inte, för fram till 1920 bor här snickaränkan Albertina Charlotta Nilsson. Året efter revs huset och virket fraktades till Valdemarsvik.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:58) Kontakta föreningen