Kättilö lotsuppassningshus fd.

Kättilö har haft lotsverksamhet sedan åtminstone 1537. Fast då kallades de som hjälpte fartygen för styresmän, och erhöll betalning per uppdrag. Tidigare var lotsverksamheten förlagd intill byn fram till 1878. Sedan saknade ön lots fram till 1895, då det här på Lotsudden (Kapelludden) uppfördes en "utkik" (hög plattform som en stege leder upp till) samt ett lotsuppassningshus. Huset byggdes ursprungligen 1870, flyttades hit 1895 och revs 1931. Den välbevarade stenfoten finns kvar. Omkring 30 m. söder om denna finns en helt intakt "jordkällare" i berget. (Se även "Kättilö").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 13:23:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 13:23:37) Kontakta föreningen