Hasselbacken, Villan

Koordinaten avser mangårdsbyggnaden i Hasselbacken, kallad "Villan".

Den 23 juni 1537 nämns "Oloff i Kätilö" i brev, skrivet på Stegeborg. Olof var "styresman" (Lots).
Kättilö fungerade som egen lotsplats fram till 1878 och då låg lotsarnas uppassningshus intill byn (vid X 6452500 Y 1563620).

År 1895, då Håskö lotsplats drogs in, så fick Kättilö åter lotsplats - nu som "filial" under Häradsskär. Lotsuppassningshuset och utkiken placerades nu på öns norra udde och gjorde tjänst fram till 1931. (Se även "Kättilö lotsuppassningshus f.d.").

Vid laga skifte fanns åtta gårdar i byn, av vilka två flyttades ut.

Kring år 1900 fanns ungefär 80 invånare på ön och trettio år senare ett 60-tal. Den 1 november 1934 togs Kättilö telefonstation i bruk och då anslöts fem hushåll. Ön fick elektricitet 1945.

På öns östra sida ligger den år 1637 inrättade "stora sjötullen" - Barösund. (Se även "Barösund").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:05) Kontakta föreningen