Kättilö By

Vid laga skifte fanns åtta gårdar i byn, av vilka två flyttades ut.

Kring år 1900 fanns ungefär 80 invånare på ön och trettio år senare ett 60-tal. Den 1 november 1934 togs Kättilö telefonstation i bruk och då anslöts fem hushåll. Ön fick elektricitet 1945.
Koordinaten avser mangårdsbyggnaden i Hasselbacken, kallad "Villan".

Den 23 juni 1537 nämns "Oloff i Kätilö" i brev, skrivet på Stegeborg. Olof var "styresman" (Lots).

Kättilö fungerade som egen lotsplats fram till 1878 och då låg lotsarnas uppassningshus intill byn (vid X 6452500 Y 1563620).

År 1895, då Håskö lotsplats drogs in, så fick Kättilö åter lotsplats - nu som "filial" under Häradsskär. Lotsuppassningshuset och utkiken placerades nu på öns norra udde och gjorde tjänst fram till 1931. (Se även "Kättilö lotsuppassningshus f.d.").

På öns östra sida ligger den år 1637 inrättade "stora sjötullen" - Barösund. (Se även "Barösund").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:22:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:22:59) Kontakta föreningen