Halssundet, Hallsundet, Ekholmen

Hallsundet nämns i husförhörslängden 1774.

Då bor här (skepparen?) Anders Fogelström, hustrun Maja Fogelström, sönerna Niklas, Olaus och Carl Jacob samt dottern Margaretha. Dessutom pigan Anna Olsdotter.

På 1878 års karta är stället redovisat som "Ekholmen Jt" (jordtorp), men "Ekholmen" förekommer inte i husförhörslängderna, utan där benämns det Halssundet. Sist boende var Nils Gustaf Nyholm med familj. De flyttade ut 1963 och auktion hölls året därpå. Bostadshuset flyttat från Stora Ålö, där det förut var arbetarbostad. I ett hus som tidigare låg ca. 30 m. NV härom lär förr ha bedrivits krog och där har bl.a. hittats mynt, kritpipor m.m.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:35) Kontakta föreningen