Blomsterbygget

Omtalas 1642. Nämns för första gången i husförhörslängden 1740-50.År 1772 bor här torparen Nils Bengtsson med hustrun Anna Andersdotter och pigan Brita Svensdotter. År 1802 bebos stället av Jon Jonsson och Elin Nilsdotter. Sist boende är f.d. båtsmannen Karl Gustaf Tjäderhane ("blind på vänster öga"). Han flyttar till ålderdomshemmet 1943. Bostadshus från 1890 resp. 1943.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:46) Kontakta föreningen