Rosenlund

Nämns för första gången i husförhörslängden 1833. Bebos då av torparen Sven Nilsson och hans hustru Anna Jönsdotter (Jonsdotter?).

Troligen har stället haft ett annat namn tidigare, ty enl. lagfart från 1600-talet skall en Nilsson ha innehaft stället då. Ev. är de centrala delarna i nuv. bostadshus från den tiden.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:14:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-01 17:52:30) Kontakta föreningen