Olsön

Jordtorpet Olsön nämns i husförhörslängden 1813-25. (Koordinaten avser jordkällarruin vid ursprung- liga torpet, ca. 75 m. NO om nuvarande "huvudbyggnad"). Då finns här 15 personer antecknade och med all sannolikhet bor de fördelade i flera hus. Nuvarande "huvudbyggnad" (se bild) är uppförd omkr. 1850. Olsön och dess smala sund har gamla anor. Här gick segelleden redan på 1200-talet - den s.k. "Kung Valdemars segelled".


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:01:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:01:41) Kontakta föreningen