Kullen

Nämns i husförhörslängden 1849. Då bor här ägaren......Sven Persson, hustrun Christina Ericsdotter, sönerna Peter Gustaf, Johan Fredric och Olof Victor samt dottern Maria Lovisa.

Sist boende är ladugårdskarlen Isak Manfred Karlsson, hustrun Margareta Charlotta samt sönerna Karl Evert Manfred och Ingvar Isak Sture. De flyttar till Västra Ed 23 november 1938. Jordkällaren finns kvar.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:49) Kontakta föreningen