Väderkvarn

På denna höjd vid Karlskog har en gång stått en väderkvarn (finns bl.a. på karta 1878). Stormnatten den 23 oktober 1921 blåste kvarnen omkull, och en av stenarna rullade nedför branten och över dåvarande Grytsvägen. Stenen lades i grunden till ladugården då den byggdes 1927. (Se även Karlskog).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:59:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:59:47) Kontakta föreningen