Vikeboda Kvarn

Vikeboda gårds mangårdsbyggnaden uppfördes omkr. 1850, liksom ladugården.

Det ca. 60 m. längre söder ut liggande bostadshuset är uppfört i början av 1800-talet.

Lämningar efter kvarn 75 m. söder mangårdsbyggnaden.

På karta 1785 finns fyra kvarnar redovisade i denna bäck. Två nere vid Valdemarsviken (varav lämningarna är en) och två uppströms, ca. 300 - 500 m. från mynningen.

Vägen till Vikeboda anlades först i början av 1920-talet. Tidigare utnyttjades vattenvägen till Valdemarsvik.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:11:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:11:01) Kontakta föreningen