Kärnviken, Tjärnviken, Torpe, Eriksberg, gamla båtsmanstorpet

Redovisas som båtsmanstorp på karta 1754.

Nämns i husförhörslängden 1788-92, då Anna Olofsdotter med man och fyra barn bor här.

Sista gången torpstugan nämns är......1839-49, då änkan Anna Greta Jonsdotter samt torparen Gustaf Jonsson med dottern Johanna bor här.

Några år därefter genomförs laga skifte i Hosum, och en av gårdarna flyttas ut och blir gården Kärnviken 150 m. söder härom. I samband med detta tycks alltså torpet ha försvunnit. (Se även "Kärnviken").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:39:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:39:24) Kontakta föreningen