Lundby

Utflyttad gård från Björngården i Hosum vid laga skifte 1856.
Bostadshuset från denna tid. Ladugården uppförd 1925.
Tidigare låg här torpet Lundby, som nämns i husförhörslängden 1829, då sockenskomakaren Beckström med hustrun Anna Andersdotter och sonen Sven bor här.
Torpet "upphörde" i och med att gården flyttades ut hit.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:31:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:31:29) Kontakta föreningen