Hagalund

Enl. husförhörslängden hitkom torparen Ygger Andersson och hans hustru Lotta Jonsdotter 1847. Sista bofasta, Gustaf Ture Bengtsson och hans hustru Ebba Sofia, flyttar ut 1964.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:19:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:19:44) Kontakta föreningen