Åketorp, Åktorp

Koordinaten något osäker.

Nämns i husförhörslängden 1825, då kyrkvaktaren Måns (oläsligt efternamn) och hans hustru Ingrid Jonsdotter bor här.

Redovisas som jordtorp på karta från 1878. Sist boende var Anna Charlotta Engström. Hon hade två söner och en dotter. Familjen flyttade ut 1907. Därefter anges stället som "borta" i husförhörs- längden.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:09) Kontakta föreningen