Strömsholm

Nämns i husförhörslängden 1813-25, då torparen C Höckerström med hustrun Stina Jonsdotter och tre döttrar bor här. Brann ned kring år 1900, troligtvis strax före. Jordkällarruin 60 m. söder därom (X 6450518 Y 1554522).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:18:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:18:43) Kontakta föreningen