Berget

Leneberg, Lenaberg. Redovisas på karta 1836. Leneberg nämns för första gången i husförhörslängden 1840, då Petter Edmark och hans hustru Sara Lotta Larsdotter flyttar in "i en stuga" vid Leneberg. Tidigare fanns ett "Berget" under Hosums Björngård. Detta ställe nämns i husförhörslängden redan 1802, då torparen Måns Jonsson och hans hustru Kjerstin Svensdotter bor där. År 1839 står detta Berget som "öde" i längden. Möjligtvis är det så att det året därpå blir befolkat igen - av ovan nämnde Petter Edmark med fru - och i så fall är det samma ställe som avses. Torpet skulle i så fall ha hetat Berget fram till 1840. Leneberg fram till början av 1900-talet, och därefter åter haft namnet Berget.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:39:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:39:24) Kontakta föreningen