Eriksberg, Torpe, Båtsmanstorp nr 147

Båtsmanstorp nr. 147 finns redovisat i husförhörslängden 1725, då båtsmannen Johan Wittlock, hustrun Maria och fem barn bebor torpet. Men om den tidens båtsmanstorp låg här vet vi inte, även om det är troligt, ty på karta 1754 redovisas detta som båtsmanstorp.

Även på karta 1836 samt på laga skifteskarta 1856 är detta markerat som båtsmanstorp. Hörde 1856 till Norrgården och benämns i tillhörande förteckningen som "gamla båtsmanstorpet ".

Nämns som "Eriksberg" i husförhörslängden f.f.g. 1857, då snickaren Carl Gustaf Ericsson med hustrun Anna Catharina Nilsdotter och sonen Carl bor här.

Då hade siste båtsmannen här (Anders Månsson) nyss flyttat till Gnällebo, som nu blev rotens nya (nygamla - se "Gnällebo") båtsmanstorp.

Eriksberg redovisas som jordtorp på 1878 års karta.

Sist boende är änkan Selma Vilhelmina Svensson. Hon avlider 8 augusti 1960.

Huset brändes ned den 25 januari 2006 för att ge plats åt ett nytt bostadshus, som under samma år blev permanentbebott.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:14:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:14:57) Kontakta föreningen