Hosum Eriksberg, PA Svensson med hustrun Selma omkr 1940, med text


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2008-10-21 11:46:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2008-10-21 11:46:55) Kontakta föreningen