Norrgården, Rotbäcksveden

När laga skifte skifte ägde rum i Hosum 1856 flyttades en del av Norrgården ut till denna plats, som tidigare hette Rotbäcksveden.Delen som blev kvar i byn fick heta Oppgården (Uppgården). Den som flyttade ut hit var Per Johan Pettersson och hustrun Anna Britta Persdotter. Han sålde sedan gården 1864 till Erik Botvidsson. Bostadshuset från 1907. Ladugården uppförd 1906. På gården finns gamla mangårdsbyggnaden kvar, vilken flyttades med ut från Hosums by.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:26) Kontakta föreningen