Nyalund

Nämns i husförhörslängden 1857, då änkan Inga Christina Jonsdotter med sönerna Carl, Jonas, Nils, oäkta Sven samt döttrarna Christina och Anna bor här. Änkan och fattighjonet Christina Andersdotter bor också här samtidigt. Sist boende i ursprungliga huset är kopparslagare Sven Petter Johansson och "till hus" fattiga Inga Kristina Andersson. De flyttar ut 1901. Därefter rivs troligen huset. Nuvarande hus är uppfört 1905 av skomakaren Karl August Svensson, hustrun Anna Charlotta Andersdotter och deras son, sjömannen Karl Oskar.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:54) Kontakta föreningen