Gnällebo, Båtsmanstorp nr 147

Båtsmanstorp nr. 147. Låg under Storgården i Hosum.

Gnällebo nämns 1754 och är då ett vanligt torp enl. samtida karta. År 1774 antas Bengt Svensson som båtsman nr. 2 i rote 147 och han placeras i Gnällebo, som då får status som båtsmanstorp vid sidan av Eriksberg......som är rotens ordinarie båtsmanstorp.

Att det fanns två båtsmän på samma rote var inte så vanligt, men förekom ibland på grund av det utrikespolitiska läge som råder vid denna tid.

I husförhörslängden 1802 är Gnällebo ett vanligt torp igen, då sjuke och ofärdige torparen Per (Törnson?) och hans hustru Stina Larsdotter samt två döttrar bor här.

I samband med laga skifte år 1857 blir Gnällebo åter ett båtsmanstorp då båtsmannen Anders Månsson Wittlock flyttar hit från Eriksberg.

År 1861 tycks han ha fått avsked, ty då flyttar han till närbelägna Änghagen och in flyttar i stället (1864) nye båtsmannen Johan Fredrik Wittlock. Han är den siste båtsmannen här (avsked 1892), och finns antecknad tillsammans med hustrun Carolina Wilhelmina Strömbäck och dottern Ida. De bor kvar till 1901.

Sista bofasta var förre skogvaktaren Adolf Fredrik Karlsson och hustrun Charlotta Susanna Svensson. De flyttade ut 1931.

Huset och loge revs på tidigt 1940-tal. Källarruin 15 m. SV om husgrunden.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:11:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:11:50) Kontakta föreningen